Pages

Categories

SzukajINFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I OPIEKUŃCZY NA OKRES 2022/23.

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW O ZASIŁEK RODZINNY I OPIEKUŃCZY NA OKRES 2022/23.

by
1 sierpnia 2022
Najnowsze informacje
No Comment

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres 2022/2023 można składać:

droga elektroniczną począwszy  od dnia 1 lipca 2022 r.

za pośrednictwem:

-portalu EMPATIA prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

-systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

-Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP)

a także:

od 1 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Skrzyszowie (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się – tel. (14) 688-70-18).

     Terminy składania i realizacji wniosków o świadczenia rodzinne:

1.Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży  wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2022r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2022 r.

2.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września 2022 r.do 31 października 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2022 r. 

3.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada 2022 r.

do 31 grudnia 2022 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2023 r.

Prosimy równocześnie o dołożenie wszelkich starań aby składane wnioski były wypełnione prawidłowo i zawierały wszystkie wymagane dane określone w formularzach. W szczególności prosimy  o podanie aktualnego adresu zamieszkania wnioskodawcy, które powinno być na terenie Gminy Skrzyszów, prawidłowego roku szkolnego 2022/2023 oraz przyszłego 2023/2024, pełnego składu rodziny łącznie  z wnioskodawcą, zaznaczenie we wniosku czy rodzina w 2021 r. osiągała dochody nieopodatkowane lub dochody z gospodarstwa rolnego oraz czy  w roku kalendarzowym 2021 lub po tym roku nastąpiła utrata i uzyskanie dochodu. W przypadku osób, których członek rodziny przebywa poza granicami Polski – wypełnienie tabeli zawierającej informację o członku rodziny przebywającym za granicą. Prawidłowe wypełnienie wniosku oraz załączenie wymaganych dokumentów pozwoli na szybsze jego rozpatrzenie bez konieczności prowadzenia dodatkowego postępowania i wzywania wnioskodawcy o uzupełnienie braków formalnych wniosku.