Pages

Categories

SzukajInformacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP

Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP

by
6 grudnia 2021
Najnowsze informacje
No Comment

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY SKRZYSZÓW

Prezes Rady Ministrów na podstawie art.16 ust.1 ustawy  z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.796 oraz 2021r. poz.464 i 815) podpisał Zarządzenie:

Nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 5 grudnia 2021 r. od godz. 23:59 do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 23:59.  Wprowadzony został  stopień alarmowy  CRP (stopień ALFA-CRP).

Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

ALFA-CRP to stan alarmowy, który w zasadzie ogranicza się do postawienia służb zapewniających bezpieczeństwo w stan podwyższonej czujności. Rozszerzenie CRP dotyczy podobnych działań w cyberprzestrzeni.

Zaleca się wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej wewnątrz i na zewnątrz. Jednostki organizacyjne podległe Gminie, a także podległy personel powinien zachować zwiększoną czujność oraz informować służby w przypadku zagrożenia. Należy także sprawdzić działanie środków łączności i systemów alarmowych oraz systemów teleinformatycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.