Pages

Categories

SzukajInformacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla: Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Informacja o wyborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla: Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

by
6 września 2021
Ogłoszenia
No Comment

W celu wspólnej realizacji projektu Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Skrzyszów ; 33-156 Skrzyszów 642, ogłasza wyniki konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego Gminy, podaje się do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

  • Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych.

Kminkowa 182 e/2, 62-064 Plewiska.

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.).

Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu. Gmina Skrzyszów informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została złożona tylko 1 oferta.

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.).