Pages

Categories

SzukajInwestycje

W gminie Skrzyszów w oparciu o opracowaną strategię rozwoju gminy prowadzonych jest szereg poważnych inwestycji, m.in.:

 • kontynuacja kanalizacji i wodociągowania gminy,
 • modernizacja, remonty i budowa dróg.
 • budowa centrów wsi wraz z parkingami i chodnikami
 • budowa hali sportowej w Łękawicy, biblioteki w Szynwałdzie
 • rozbudowa remizy w Pogórskiej Woli
 • termomodernizacje budynków użyteczności publicznej

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Skrzyszów na lata 1999 – 2015

MISJA GMINY

Gmina Skrzyszów – atrakcyjne w Małopolsce miejsce zamieszkania i rozwoju przedsiębiorczości, a także specjalizowanego rolnictwa.

MOCNE STRONY

 1. Bliskość miasta Tarnowa.
 2. Przebiegająca przez gminę droga międzynarodowa E-40.
 3. Zasoby taniej i wykwalifikowanej siły roboczej.
 4. Relatywnie tanie tereny budowlane.
 5. Tradycje specjalizowanej gospodarki rolnej (drobiarstwo, piekarnictwo, hodowla trzody chlewnej, uprawa cieplarniana, masarstwo).
 6. Ukształtowanie terenu sprzyjające rekreacji (Świniogóra, lasy).

SZANSE

 1. Integracja Polski z Unią Europejską – większy rynek pracy, państwo nadgraniczne Unii ze Wschodem; programy “pomocowe”.
 2. Małopolski Program Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
 3. Tarnowski Klaster Przemysłowy “Plastikowa Dolina”.
 4. Zainteresowanie Polski ze strony inwestorów zagranicznych.

CELE STRATEGICZNE

 1. Stwarzanie warunków dla pozyskiwania inwestorów z zewnątrz i rozwoju przedsiębiorczości.
 2. Rozwój budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury społecznej.
 3. Ochrona środowiska naturalnego, w tym szczególnie rozbudowa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.
 4. Rozwój rolnictwa specjalizowanego, tworzenie grup producenckich; restrukturyzacja gospodarstw rolnych, zagospodarowanie nieużytków (zalesianie).
 5. Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz i kreowanie lobby.
 6. Rozbudowa infrastruktury dla rekreacji i wypoczynku oraz sportu; rozwój agroturystyki.