Pages

Categories

SzukajKolejne komputery trafiły do szkół w naszej gminie

Kolejne komputery trafiły do szkół w naszej gminie

by
19 lutego 2021
Najnowsze informacje
No Comment

Dzięki Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakiet Edukacyjny, do szkół w naszej gminie trafiły 32 laptopy, które będą wykorzystywane do nauki zdalnej. Na ten cel pozyskano 74 998,51 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a z budżetu gminy Skrzyszów przekazano kwotę 7 657,49 zł. Celem projektu grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty, prowadzących kształcenie ogólne, poprzez zakup przez organy publiczne i niepubliczne, tj. szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Z programów: Zdalna szkoła, Zdalna szkoła+, Małopolska Tarcza Antykryzysowa udało się pozyskać 239 960,86 zł, a z budżetu gminy Skrzyszów przeznaczono kwotę 8 772,54 zł, co pozwoliło na zakup 109 komputerów.

Warto dodać, że udało się również pozyskać 13 laptopów dla rodzin potrzebujących. Komputery zostały przekazane nieodpłatnie przez Fundacją Impact z siedzibą w Warszawie.