Pages

Categories

SzukajKonsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022

by
14 października 2021
Ogłoszenia
No Comment

Informuję, że ogłoszone zostały konsultacje dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn.zm.) dotyczące Programu Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.

Więcej informacji:
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,a,2002702,konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-gminy-skrzyszow-z-organizacjami-pozarzadowymi-i-innymi-podm.html

Załączniki:

Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 546