Pages

Categories

SzukajMałopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II

by
8 października 2021
Najnowsze informacje
No Comment

Trwa nabór wniosków do Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji. O stypendium mogą ubiegać się:
1. Uczniowie od kl. V szkoły podstawowej, uczniowie szkoły ponadpodstawowej każdego typu, studenci pierwszego roku na każdym kierunku (mieszkający i pobierający naukę na terenie woj. małopolskiego).
Mogą oni otrzymać stypendium za osiągnięcia: w zakresie aktywności społecznej, artystyczne, sportowe, w naukach humanistycznych/ścisłych oraz w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć, tj. stypendium dedykowane dla uczniów, którzy ubiegają się o co najmniej dwa inne rodzaje stypendiów, a żadnego z nich nie otrzymali z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie puli środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

2. Studenci lat wyższych począwszy od II roku studiów (mieszkający i pobierający naukę na terenie woj. małopolskiego). Mogą oni otrzymać stypendium za osiągnięcia: w zakresie aktywności społecznej, za osiągnięcia artystyczne, w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień, tj. stypendium dedykowane dla studentów lat wyższych, studiujących na co najmniej dwóch dowolnych kierunkach, którzy zaliczyli co najmniej dwa kolejne semestry.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji Stypendialnego można składać do 15 października 2021 roku w następujący sposób:

• pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).
• osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zamkniętej kopercie na dzienniku podawczym lub wrzucenie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w: Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52 – dziennik podawczy i Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Nowy Świat 30 – urna na parterze.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl