Pages

Categories

SzukajMedal Komisji Edukacji Narodowej

by
23 listopada 2016
Najnowsze informacje
No Comment

Medal Komisji Edukacji Narodowej to polskie odznaczenie resortowe nadawane przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Zazwyczaj odznaczeniem honorowani są czynni nauczyciele i pracownicy oświaty. Medalem tym Minister Edukacji Narodowej nagradza także osoby, które swoim działaniem wspierają oświatę i przyczyniają się do podniesienia poziomu kształcenia i wychowania polskiej młodzieży. Podczas tegorocznych Wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej medal ten z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał Pan Marcin Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów. Władze oświatowe doceniły starania prowadzone przez Gminę w rozwój naszej oświaty, troskę o bardzo dobre warunki do nauki dla uczniów i pracy dla nauczycieli. Przedsięwzięcia zmierzające do motywowania uczniów do rozwijania przez nich talentów i zainteresowań, znaczące środki finansowe przeznaczane na zajęcia dodatkowe i specjalistyczne to tylko część działań skierowanych bezpośrednio do uczniów. Szczególne uznanie w oczach władz oświatowych znajdują działania inspirujące do pomocy osobom potrzebującym, organizacja i wspieranie akcji charytatywnych oraz imprez o charakterze kulturalnym i rekreacyjno-sportowych angażujących mieszkańców naszej Gminy. Nie przypadkowo nasza gmina zdobyła tytuł „Edukacyjnej gminy” w małopolskim konkursie.

Odbierając Medal Komisji Edukacji Narodowej, byłem bardzo szczęśliwy i czułem że to wielki zaszczyt. Ale stojąc z innymi wyróżnionymi doskonale sobie zdawałem z tego sprawę, że to wyróżnienie jest zasługą wszystkich osób, które w naszej gminie zaangażowane są w rozwój oświaty. Ten medal traktuję, jako podziękowanie i wyróżnienie dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów, pracowników szkół i przedszkoli, radnych, pracowników UG, dzięki którym edukacja i wychowanie w naszej gminie jest na najwyższym poziomie” – mówi Wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior.