Pages

Categories

SzukajNieruchomości gminne do dzierżawy i sprzedaży

Nieruchomości gminne do dzierżawy i sprzedaży

by
18 czerwca 2015
Najnowsze informacje, Ogłoszenia
No Comment

Wójt Gminy Skrzyszów informuje że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia 17 czerwca 2015 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wykazujące niżej wymienione nieruchomości gminne przeznaczone do:
1/ dzierżawy –obręb Skrzyszów -cz. dz. nr 1500 o pow.1.15 ha,
obręb Łękawica- dz.64, 1875, 1933/1, 1933/2,
2/ sprzedaży w drodze przetargu-obręb Ładna-dz.733/21 i 733/22,
obręb Szynwałd – dz. 2039/2
Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu.