Pages

Categories

SzukajOchrona Środowiska

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie Gminy za sprawy ochrony środowiska jest

    • Pan Grzegorz Sowiński oraz Pani Dorota Siemek

Przyjmuje w godzinach pracy urzędu,tj. w poniedziałki od 9.00-17.00, a od wtorku do piątku od 7.30 – 15.30, w pokoju nr 1 na parterze.

– Program oczyszczania gminy Skrzyszów z azbestu w latach 2011-2032
– Raport z wykonania programu ochrony środowiska w gminie Skrzyszów w latach 2009-2010
– Sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami w gminie Skrzyszów w latach 2009-2010
– Zaktualizowany plan gospodarki odpadami dla gminy Skrzyszów na lata 2004-2015
– Zaktualizowany program ochrony środowiska dla gminy Skrzyszów na lata 2004-2015
– Raport z wykonania Programu ochrony Środowiska w gminie Skrzyszów w latach 2011-2012

– Raport z wykonania Programu ochrony Środowiska w gminie Skrzyszów w latach 2013-2014

FORMULARZE

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów- wzór
– W N I O S E K o wydanie zaświadczenia o położeniu działki na obszarze N A T U R A 2 0 0 0

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH  O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie /Dz.U. z 2010 r. Nr 186 poz. 1249/, obowiązuje nowy wzór kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zwanego „wykazem”.

Dane ma stronie Ekoportalu zmieniaja sie losowo, aby znależć potrzebne informacje należy wybrać kolejno: województwo, powiat i gminę, które nas interesują.

Więcej ..

Więcej informacji na BIP …