Pages

Categories

SzukajOgłoszenie o naborze na pracownika biura LGD ZPT

Ogłoszenie o naborze na pracownika biura LGD ZPT

by
22 stycznia 2014
Najnowsze informacje
No Comment

Stowarzyszenie –Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie (33-156 Skrzyszów 335 A) ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ – praca na etat.

Do podstawowych obowiązków pracownika na tym stanowisku będzie należało między innymi:
– prowadzenie bieżącej pracy biura,
– prowadzenie doradztwa i obsługa klientów biura,
– przyjmowanie i rejestracja wniosków aplikacyjnych beneficjentów,
– obsługa korespondencji,
– aktualizacja strony internetowej,
– organizowanie informacji i promocji,
– prowadzenie spraw kadrowych.

Wymagane kwalifikacje:
– wykształcenie min. średnie,
– prawo jazdy kat. B.

Dodatkowe kwalifikacje:
– znajomość jednego z języków urzędowych UE na poziomie komunikacyjnym,
– doświadczenie w pracy o podobnych charakterze,
– znajomość problematyki rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności podejścia Leader,
– znajomość zagadnień związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnych źródeł energii.

Oferty zawierające:
1.Życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu nauki i kariery zawodowej.
2.List motywacyjny.
3.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz posiadane referencje.
4.Kwestionariusz osobowy.
5.Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
6.Oświadczenie, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku
7.Inne dodatkowe dokumenty (kserokopie) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, Skrzyszów 335 A (Dom Strażaka) 33-156 Skrzyszów w terminie do 7 lutego 2014 r. do godz. 14.00.
Pod wskazanym adresem zostaną potwierdzone za zgodność z oryginałem odpisy dokumentów dołączonych do oferty. Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępny jest w Biurze Stowarzyszenia LGD i na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgdzpt.pl.
Aplikacje, które wpłyną do Stowarzyszenia po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia- Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie tj. pod adresem: www.lgdzpt.pl

UWAGA. Do składanych dokumentów prosimy dopisać klauzulę: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883 ze zm.

Dokumenty do pobrania na stronie http://www.lgdzpt.pl/