Pages

Categories

SzukajOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

by
28 stycznia 2015
Ogłoszenia
No Comment

Realizując „Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2014.223) Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza w 2015 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwoju w Gminie Skrzyszów turystyki i krajoznawstwa.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Skrzyszów w roku 2015 przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.