Pages

Categories

SzukajOgłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność gminy

by
23 października 2020
Ogłoszenia
No Comment

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy:

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

GMINA SKRZYSZÓW

Skrzyszów 642

33-156 Skrzyszów

NIP 993-03-40-717

Tel.146887000

Email: sekretariat@ug.skrzyszow.pl            strona www.skrzyszow.pl

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy stanowiący mienie Gminy Skrzyszów:

1)    Marka i model: Skoda Octavia

2)    Rodzaj pojazdu: samochód osobowy

3)    Nr rejestracyjny: KTA 73421

4)    Rok produkcji: 2004

5)    Nr VIN: TMBCX21U342936971

6)    Kolor: granatowy

7)    Pojemność silnika 1595 cm3

8)    Przebieg: 396267 km

9)    Data pierwszej rejestracji: 4.06.2004 r.

Samochód można obejrzeć w Skrzyszowie obok budynku Urzędu Gminy.

–      Cena wywoławcza – 4 500,00 zł słownie cztery tysiące pięćset złotych

–      Wadium 10 % kwoty wywoławczej – 450 zł

–      Postąpienie: 100 zł

 1. Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się dnia 9 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Skrzyszów.

 1. Warunki uczestnictwa:

1)    w zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przedstawią potwierdzenie wpłaty wadium.

2)    wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu nr 83858900060250092505420004 na 3 dni przed ustalonym terminem przetargu lub najpóźniej do godz. 8.00 dnia aukcji w kasie Urzędu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone do kwoty nabycia uczestnikowi, który aukcję wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.

 1. Wadium nie podlega zwrotowi,

1)    uczestnik, który wygra aukcję uchyli się od zawarcia umowy.

 1. Przed rozpoczęciem aukcji oferenci okazują komisji przetargowej:

1)    dowód osobisty

2)    dowód wpłaty wadium

oraz przedkładają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz brakiem zastrzeżeń do tego stanu.

 1. Nabywca który zaoferuje najwyższą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy -sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu licytacji i wpłacenie wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona w kasie Urzędu Gminy Skrzyszów lub na konto Urzędu nr podane w ust 4 pkt 2
 2. Dodatkowe informacje:
  1. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
  2. Osoby upoważnione do kontaktu: Grzegorz Podraza tel. 146887024, 881772879.
  3. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w licytacji
  4. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia.