Pages

Categories

SzukajOgłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność gminy

by
29 września 2021
Ogłoszenia
No Comment

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy:

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

GMINA SKRZYSZÓW

Skrzyszów 642

33-156 Skrzyszów

NIP 993-03-40-717

Tel.146887000

Email:  sekretariat@ug.skrzyszow.pl                  strona www.skrzyszow.pl

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy stanowiący mienie Gminy Skrzyszów:

 • Marka i model: CHEVROLET EPICA
 • Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 • Nr rejestracyjny: KTA 7689E
 • Rok produkcji: 2006
 • Nr VIN KL1LF69KJ7B022748, Rodzaj nadwozia – sedan 4 drzwiowy
 • Kolor: czarny
 • Pojemność silnika 1993 cm3
 • Przebieg: 307103 km
 • Data pierwszej rejestracji: 08.12.2006 r.

Samochód można obejrzeć w Skrzyszowie obok budynku Urzędu Gminy.

 • Cena wywoławcza – 3 975,00 zł słownie trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych
 • Wadium 10 % kwoty wywoławczej – 397,50 zł
 • Postąpienie: 100 zł
 1. Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się dnia 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Skrzyszów.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • w zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przedstawią potwierdzenie wpłaty wadium.
 • wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu nr 83858900060250092505420004 na 3 dni przed ustalonym terminem. Wpłacone wadium zostanie zaliczone do kwoty nabycia uczestnikowi, który aukcję wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi,
 • uczestnik, który wygra aukcję uchyli się od zawarcia umowy.
 1. Przed rozpoczęciem aukcji oferenci okazują komisji przetargowej:
 • dowód osobisty
 • dowód wpłaty wadium

oraz przedkładają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz brakiem zastrzeżeń do tego stanu.

 1. Nabywca który zaoferuje najwyższą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy -sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu licytacji i wpłacenie wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona na konto Urzędu nr podane w ust 4 pkt 2
 2. Dodatkowe informacje:
 3. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
 4. Telefon do kontaktu: 146887022, 881 772 879
 5. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w licytacji
 6. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia.