Pages

Categories

SzukajOgłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy

Ogłoszenie Wójta Gminy Skrzyszów w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy

by
26 listopada 2020
Ogłoszenia
No Comment

    Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 337.2020 Wójta Gminy Skrzyszów

               z dnia 15 września 2020 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Skrzyszów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ruchomości stanowiącej własność Gminy:

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

GMINA SKRZYSZÓW

Skrzyszów 642

33-156 Skrzyszów

NIP 993-03-40-717

Tel.146887000

Email: sekretariat@ug.skrzyszow.pl            strona www.skrzyszow.pl

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy stanowiący mienie Gminy Skrzyszów:

 • Marka i model: Skoda Octavia
 • Rodzaj pojazdu: samochód osobowy
 • Nr rejestracyjny: KTA 73421
 • Rok produkcji: 2004
 • Nr VIN: TMBCX21U342936971
 • Kolor: granatowy
 • Pojemność silnika 1595 cm3
 • Przebieg: 396267 km
 • Data pierwszej rejestracji: 4.06.2004 r.

Samochód można obejrzeć w Skrzyszowie obok budynku Urzędu Gminy.

 • Cena wywoławcza – 3 375,00 zł słownie trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych
 • Wadium 10 % kwoty wywoławczej – 337,50 zł
 • Postąpienie: 100 zł
 1. Termin i miejsce aukcji:

Aukcja odbędzie się dnia 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Skrzyszów.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • w zbyciu mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przedstawią potwierdzenie wpłaty wadium.
 • wpłaty wadium należy dokonać na konto Urzędu nr 83858900060250092505420004 na 3 dni przed ustalonym terminem przetargu lub najpóźniej do godz. 8.00 dnia aukcji w kasie Urzędu. Wpłacone wadium zostanie zaliczone do kwoty nabycia uczestnikowi, który aukcję wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu aukcji.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi,
 • uczestnik, który wygra aukcję uchyli się od zawarcia umowy.
 1. Przed rozpoczęciem aukcji oferenci okazują komisji przetargowej:
 • dowód osobisty
 • dowód wpłaty wadium

oraz przedkładają oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu przetargu oraz brakiem zastrzeżeń do tego stanu.

 1. Nabywca który zaoferuje najwyższą ofertę będzie zobowiązany do zawarcia umowy -sprzedaży niezwłocznie po zakończeniu licytacji i wpłacenie wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 3 dni. Należność, o której mowa wyżej powinna być wniesiona w kasie Urzędu Gminy Skrzyszów lub na konto Urzędu nr podane w ust 4 pkt 2
 2. Dodatkowe informacje:
 3. Zbywający zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży w każdej chwili bez podania przyczyny.
 4. Osoby upoważnione do kontaktu: Grzegorz Podraza tel. 146887024, 881772879.
 5. Oferentom nie przysługuje prawo domagania się zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w licytacji
 6. Wydanie przedmiotu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu kwoty nabycia.