Pages

Categories

Szukaj

Podatki

Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

tel. bezpośredni: 14 6887009 pok. 17

Podatek rolny:
– podstawą obliczenia podatku rolnego na 2021 r. jest uchwała Nr XIV.190.2020  Rady Gminy Skrzyszów z dnia 4 listopada 2020 r. i wynosi 52,00 zł za 1dt. – tj.: 130,00 zł  – z 1 ha przeliczeniowego; tj.: 260,00 zł– z 1 ha fizycznego.

Podatek leśny:
– podstawą obliczania podatku leśnego na 2021 r. jest średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 20 października 2020 r. – cena ta wynosi 196,84 zł za 1 m3 – tj. 43,30 zł.

Podatek od nieruchomości:
– podstawą obliczenia podatku od nieruchomości na 2021 r. jest uchwała Nr XIV.191.2020 Rady Gminy  Skrzyszów z dnia 4 listopada 2020 r.

Płatność podatków:
– na konto indywidualne, podane w decyzji podatkowej (nakazie płatniczym),
– kasa Urzędu Gminy Skrzyszów godz. 9:00-13:15 oraz 14:00-16:45 (pn.), 7:30-13:15 oraz 14:00-15:15 (wt.-pt),
– inkasenci w ustalonych terminach płatności rat podatkowych.

Podatki

 osoby prawne
podatek od nieruchomości – DN-1ZDN-1ZDN-2 
podatek rolny – DR-1ZDR-1ZDR-2
podatek leśny – DL-1ZDL-1ZDL-2

– osoby fizyczne
-podatek rolny – informacja o gruntach wraz z załącznikami – IR-1,  ZIR-1ZIR-2ZIR-3

-podatek leśny – informacja o lasach wraz z załącznikami – IL-1ZIL-1ZIL-2ZIL-3

-podatek od nieruchomości – informacja o nieruchomościach wraz z załącznikami – IN-1ZIN-1ZIN-2ZIN-3

-UCHWAŁA Nr VIII.105.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2020 – Uchwała

– UCHWAŁA Nr VIII.106.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchwała

Podatki: środki transportowe

tel. bezpośredni: 14 688-70-04 pok.2

– Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – DT-1

– Załącznik do deklaracji DT-1– DT-1a

UCHWAŁA Nr XIV.192.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia  4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów

Podatek od środków transportu

 obowiązują stawki podatku zgodnie z uchwałą UCHWAŁA Nr XIV.192.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia  4 listopada 2020 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów

192.Zalacznik_Nr_1_do_uchwaly_Nr_XIV.192.2020_z_4.11.2020_r._-_podatek_od_srodkow_transportowych 192.Zalacznik_Nr_2_do_uchwaly_Nr_XIV.192.2020_z_4.11.2020_r.-_podatek_od_srodkow_transportowych 192.Zalacznik_Nr_3_do_uchwaly_Nr_XIV.192.2020_z_4.11.2020_r._-_podatek_od_srodkow_transportowych

 

 

Więcej formularzy…