Pages

Categories

Szukaj

Podatki

Podatki: rolny, leśny, od nieruchomości

tel. bezpośredni: 14 6887009 pok. 17

Podatek rolny:
– podstawą obliczenia podatku rolnego na 2020 r. jest średnia cena skupu żyta uzyskana za okres 11 kwartałów, ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 18 października 2019 r., która została obniżona uchwałą Nr VIII.105.2019  Rady Gminy Skrzyszów z dnia 6 grudnia 2019 r. i wynosi 50,00 zł za 1dt. – tj: 125,00zł – z 1 ha przeliczeniowego; 250,00 – z 1 ha fizycznego.

Podatek leśny:
– podstawą obliczania podatku leśnego na 2020 r. jest średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. ogłoszona w Komunikacie GUS z dnia 18 października 2019 r. – cena ta wynosi 194,24 zł za 1 m3. – tj. 42,73 zł

Podatek od nieruchomości:
– podstawą obliczenia podatku od nieruchomości na 2020 r. jest uchwała Nr VIII.106.2019 Rady Gminy  Skrzyszów z dnia 6 grudnia 2019 r.

Płatność podatków:
– na konto indywidualne, podane w decyzji podatkowej (nakazie płatniczym)
– kasa Urzędu Gminy Skrzyszów godz. 9:00-13:15 oraz 14:00-16:45 (pn.), 7:30-13:15 oraz 14:00-15:15 (wt.-pt),
– inkasenci w ustalonych terminach płatności rat podatkowych

Podatki

 osoby prawne
podatek od nieruchomości – DN-1ZDN-1ZDN-2 
podatek rolny – DR-1ZDR-1ZDR-2
podatek leśny – DL-1ZDL-1ZDL-2

– osoby fizyczne
-podatek rolny – informacja o gruntach wraz z załącznikami – IR-1,  ZIR-1ZIR-2ZIR-3

-podatek leśny – informacja o lasach wraz z załącznikami – IL-1ZIL-1ZIL-2ZIL-3

-podatek od nieruchomości – informacja o nieruchomościach wraz z załącznikami – IN-1ZIN-1ZIN-2ZIN-3

-UCHWAŁA Nr VIII.105.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2020 – Uchwała

– UCHWAŁA Nr VIII.106.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchwała

Podatki: środki transportowe

tel. bezpośredni: 14 688-70-04 pok.2

– Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 – DT-1

– Załącznik do deklaracji DT-1– DT-1a

– UCHWAŁA Nr VIII.107.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia  6 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów Uchwała….

Podatek od środków transportu

 obowiązują stawki podatku zgodnie z uchwałą UCHWAŁA Nr VIII.107.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia  6 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Skrzyszów

 

 

Więcej formularzy…