Pages

Categories

SzukajPrzedsiębiorcy świadczący usługi przy odbiorze odpadów

Od 1 stycznia 2020r. w Gminie Skrzyszów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiadać będzie firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85. Firma ta obsługiwać będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W związku z tym w najbliższym czasie pracownicy tej firmy będą rozwozić harmonogramy odbioru odpadów od stycznia do czerwca 2020r. Harmonogram odbioru odpadów będzie taki sam dla całej miejscowości, a odbiór odbywał się będzie w cyklu co dwa tygodnie odpady zmieszane i biodegradowalne oraz w cyklu co cztery tygodnie odpady segregowane.

1)Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od stycznia 2020r. do grudnia 2021r.

2) Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od stycznia 2018r. do grudnia 2019r.

3) Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od lipca 2015r. do grudnia 2017r.

4)Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszówdo końca czerwca 2015 r.

5) Firmy odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Skrzyszów

6)Podmioty gospodarcze opróżniajace zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe z terenu gminy Skrzyszów

7)PODMIOTY GOSPODARCZE DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.