Pages

Categories

SzukajPrzedsiębiorcy z Szynwałdu wyróżnieni Medalem Komisji Edukacji Narodowej

by
14 grudnia 2016
Aktuaności Przedsiębiorcy, Najnowsze informacje
No Comment

Szkoły i placówki oświatowe w Gminie Skrzyszów zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie w różnoraki sposób oraz formach wspierając i wspomagając szkoły przyczyniają się do polepszenia warunków nauki dla uczniów, umożliwiają realizację różnorodnych planów i przedsięwzięć. Właśnie dzięki wzajemnym zrozumieniu i bardzo dobrej współpracy pomiędzy Samorządem gminnym, dyrektorami i nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz darczyńcami możemy poszczycić się licznymi sukcesami w zakresie edukacji i wychowania.

Bardzo zasłużonymi i zawsze otwartymi na pomoc i wspieranie szkół w naszej gminie, a w szczególności szkoły w Szynwałdzie są lokalni przedsiębiorcy Pan Krzysztof Mącior i Pan Marek Kolawa. Obydwaj kiedyś związani ze szkołą w Szynwałdzie jako rodzice uczniów, którzy są już absolwentami i członkowie Rady Rodziców teraz należą do grona „Honorowych Przyjaciół Szkoły”. Zawsze chętni do pomocy przy realizacji przedsięwzięć takich jak festyn szkolny, wsparcia finansowego i rzeczowego w wyposażanie szkoły jak również służący radą, doświadczeniem i często własną pracą przy podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków nauki w szkole jak również estetyki szkoły. Panowie bardzo często także wspierali szkołę ofiarując pomoc materialną na zakup pomocy, wyposażania szkolnych zespołów teatralnego czy muzycznego.

Wielkie zaangażowanie w potrzeby lokalnej społeczności, otwarte serce i bezinteresowna pomoc znalazły uznanie w oczach Ministra Edukacji Narodowej, która na wniosek Pani dyrektor Stanisławy Siemek odznaczyła Pana Krzysztofa Mąciora i Pana Marka Kolawę najwyższym odznaczeniem – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W imieniu całej społeczności szkolnej Szynwałdu jak również gminy z całego serca dziękujemy i składamy serdeczne gratulacje.