Pages

Categories

SzukajReferaty

Referaty

 1. Referat organizacyjno -administracyjny i spraw obywatelskich:
   • kierownik referatu – Sekretarz Gminy,
   • stanowisko d/s informatyki,
   • stanowisko d/s obsługi sekretariatu,
   • stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych,
   • stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych,
   • sprzątaczka,
   • 2 stanowiska robotnika gospodarczego,
   • 3 stanowiska konserwatora,
   • kierowca – operator maszyn specjalistycznych,
   • dozorca
   • 5 stanowisk gońca.
 2. Referat finansowy i podatków:
   • Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy,
   • zastępca skarbnika,
   • stanowisko d/s wymiaru podatków,
   • stanowisko d/s księgowości podatkowej,
   • 2 stanowiska d/s księgowości,
   • stanowisko d/s obsługi kasy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych,
   • stanowisko d/s ewidencji VAT w Gminie i fakturowania oraz rozliczeń z urzędem skarbowym,
   • stanowisko d/s księgowości inwestycyjnej,
   • stanowisko d/s księgowości i rozliczania projektów UE.
 3. Referat gospodarki przestrzennej, środowiska i geodezji:
   • kierownik referatu,
   • stanowisko d/s planowania przestrzennego i budownictwa,
   • stanowisko d/s geodezji,
   • stanowisko d/s utrzymania czystości i porządku w gminie,
   • stanowisko d/s ochrony środowiska,
   • stanowisko d/s obrotu i gospodarki nieruchomościami,
   • pomoc administracyjna.
 4. Referat obsługi jednostek Gminy
   • kierownik referatu,
   • stanowisko d/s kadr,
   • główny księgowy d/s obsługi placówek oświatowych i wychowawczych,
   • 2 stanowiska d/s księgowości placówek oświatowych i wychowawczych,
   • 2 stanowiska d/s plac,
   • pomoc administracyjna.
 5. Referat inwestycji i rozwoju
   • kierownik referatu,
   • stanowisko d/s inwestycji i zamówień publicznych,
   • stanowisko d/s zamówień publicznych,
   • stanowisko do spraw inwestycyjnych środków pozabudżetowych.
 6. Urząd Stanu Cywilnego:
 7. Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów Zakres działania
 8. Radca prawny Zakres działania
 9. Inspektor ochrony danych
 10. Samodzielne stanowisko – pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, sprawy obronności i ochrony przeciwpożarowej Zakres działania
 11. Samodzielne stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i podatku od środków transportowych Zakres działania
 12. Komendant Gminnej Ochrony P.Poż.