Pages

Categories

SzukajRekrutacja na rok 2020/2021 do szkół i przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli

Z A R Z Ą D Z E N IE nr 218.2020 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 23 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.

UCHWAŁA Nr XXVI/239/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów

UCHWAŁA Nr XXVI/240/17 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów