Pages

Categories

SzukajRolnictwo

Rolnictwo na terenie gminy Skrzyszów posiada korzystne warunki rozwojowe, na co wpływają zarówno jakość użytków rolnych jak i warunki klimatyczne.
Największa ilość gruntów ornych znajduje się w Łękawicy: 84,2%. Natomiast najniższy ich udział w użytkach rolnych notuje się w Pogórskiej Woli.
W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla drobiu, która najczęściej występuje w sąsiedztwie Tarnowa. Wysoką pozycję zajmuje gmina w zakresie hodowli trzody chlewnej, bardzo niska jest natomiast obsada bydła. Ponadto gmina posiada dogodne warunki do rozwoju pszczelarstwa o czy świadczą prężnie działające na jej terenie koła pszczelarskie: w Skrzyszowie, Szynwałdzie i Pogórskiej Woli.

Informacje Biura Małopolskiej Izby Rolniczej na temat
funkcjonowania podstawowych rynków rolnych, prac Zarządu i nowych aktów prawnych

– Zobacz analizę rynków rolnych – dane opracowane na dzień 31 październik 2012 roku  ….

– Zobacz analizę rynków rolnych – dane opracowane na dzień 30 listopad 2012 roku  ….

Aktualne informacje i analizy dostępne na stronie www.mir.krakow.pl