Pages

Categories

SzukajRozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie kamiennej kapliczki w kształcie groty z rzeźbą “Matka Boża z Lourdes” z pocz. XX w. w Szynwałdzie

Rozpoczęto prace remontowo-konserwatorskie kamiennej kapliczki w kształcie groty z rzeźbą “Matka Boża z Lourdes” z pocz. XX w. w Szynwałdzie

by
10 września 2021
Kultura, Najnowsze informacje
No Comment

Rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie przy kamiennej kapliczce w kształcie groty z rzeźbą “Matka Boża z Lourdes” z pocz. XX w. w Szynwałdzie. Program prac przewiduje remont kapliczki w celu przywrócenia jej walorów estetycznych i poprawienia jej stanu technicznego poprzez: usunięcie porastającej roślinności oraz zagospodarowanie terenu wokół kapliczki, usunięcie zabrudzenia kamienia, uzupełnienie ubytków kamienia, odnowienie rzeźby Matki Bożej.
Wykonawcą prac jest Aurum Apis sp. z o.o. z Rzeszowa. Całkowity koszt realizacji to 36 900,00 zł brutto, z czego 10 000,00 zł zostanie dofinansowane z dotacji pozyskanej w ramach Konkursu “Kapliczki Małopolskie” prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. 
Termin zakończenia prac został wyznaczony do dnia 15.10.2021 r.