Pages

Categories

Szukaj



Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacją pozarządowym na 2022 rok na realizację następujących zadań publicznych: 1)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycjo narodowej, pielęgnowanie  Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2)ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w  rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i przyznanie dotacji organizacją pozarządowym na 2022 rok na realizację następujących zadań publicznych: 1)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycjo narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 2)ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

by
5 stycznia 2022
Ogłoszenia
No Comment

>>>> LINK DO BIP-U<<<<