Pages

Categories

SzukajWarunki powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej

Warunki powołania do Terytorialnej Służby Wojskowej

by
4 marca 2022
Najnowsze informacje
No Comment

Do Terytorialnej Służby Wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

Obywatelstwo polskie.
Zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej.
Wiek co najmniej osiemnaście lat (do 55 lat- szer., do 63 lat- pdf. i of.).
Niekaralność za przestępstwo umyślne.
Brak przeznaczenia do służby zastępczej.
Nie pełnienie innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub brak nadanego przydziału kryzysowego.
Niereklamowany z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno­‑mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji
Posiadane wykształcenie:
co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
co najmniej średnie lub średnie branżowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych
https://terytorialsi.wp.mil.pl/

https://media.terytorialsi.wp.mil.pl/teczka-prasowa/ulotki-i-plakaty