Pages

Categories

Szukaj

Wójt Gminy Informuje

Wójt Gminy Informuje

by
12 października 2015
Najnowsze informacje, Ogłoszenia Różne
No Comment

Wójt Gminy Skrzyszów

informuje

że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie, na okres 21 dni począwszy od dnia  

12 października 2015 roku, zostało zamieszczone ogłoszenie wykazujące niżej wymienione  

nieruchomości   gminne przeznaczone :

1/.do sprzedaży -w  obrębie  Skrzyszów działka ewidencyjna nr 940/2 – na chwilę obecną zrezygnowano ze sprzedaży działki;

                          -w  obrębie  Szynwałd działka  ewidencyjna nr 2031/1;

2/. do dalszego  wynajmu dotychczasowemu Najemcy-działka ewidencyjna nr 2132/5 położona

w Skrzyszowie. 

Szczegółowe informacje zamieszczono w ogłoszeniu, a powyższą informację umieszczono również na stronie internetowej www.skrzyszow.pl.