Pages

Categories

SzukajZARZĄDZENIE NR 693.2022 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29.04.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na 2022 rok na realizację zadań publicznych: 1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 693.2022 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 29.04.2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na 2022 rok na realizację zadań publicznych: 1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

by
29 kwietnia 2022
Ogłoszenia
No Comment

>>>LINK DO BIPU<<<