Pages

Categories

Szukaj

Wydarzenia

KKK Nakrętka

KPRM_OBYWATEL GOV.PL

Najnowsze Informacje

W sobotę 12 stycznia w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie odbył się Gminny Koncert Noworoczny na Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku nad Dunajcem oraz Kapeli Góralskiej Jaśka Kubika z Krościenka nad Dunajcem. Aby posłuchać tr [...]

W czwartek 10 stycznia br. w Regionalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pogórskiej Woli odbył się bal karnawałowy, zorganizowany dla dzieci i młodzieży z tej placówki. Podopieczni, to osoby z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także upośledzone umysłowo z niepeł [...]

W niedzielę 13 stycznia br. Seniorzy z Pogórskiej Woli spotkali się w Szkole Podstawowej im. Heleny Marusarzówny na wspólnym opłatku. Wójt Gminy Marcin Kiwior oraz Dyrektor Szkoły Regina Kiwior serdecznie powitali zebranych. Na spotkaniu obecni byli również: Sołtys Anna Czosnyka, Przewodn [...]

Realizując „Program Współpracy Gminy Skrzyszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, art. 18a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)”, zarządzam co następuje: ZARZĄDZENIE NR 35.20 [...]

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską posiadającą uprawnienia PZN lub MENiS oraz przygotowanie pedagogiczne W ramach projektu zapewniony jest sprzęt narciarski (tj. narty, buty narciarskie, kijki, kask) – jeżeli ktoś posiada swój własny sprawny sprzęt [...]

TV SKRZYSZÓW

Muzyka: Maciej Dziemiańczuk „Dziemian”
Zdjęcia: Mateusz Papuga Zobacz Archiwum TV Skrzyszów

Archiwum Wpisów