Przejdź do stopki

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Treść

 

  1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 200584K w km od 0+959,00 do km 1+520,21 w miejscowości Skrzyszów, Gmina Skrzyszów”                                   

W ramach zadania zostaną m.in. wybudowany chodnik o długości około 561 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane istniejące przepusty oraz wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji.

Dofinansowanie w wysokości 960 699,00 zł (Umowa nr WR-VI.807.5.58.2022.SS)

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 666 000,00 zł  

  1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 200583K w km od 0+300,35 do km 0+582,86 w miejscowości Skrzyszów, Gmina Skrzyszów”

W ramach zadania zostaną m. in. wybudowany chodnik o długości około 284 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, przebudowane istniejące przepusty, wykonane lub przebudowane zjazdy do posesji, przebudowany odcinek sieci wodociągowej oraz wybudowane wyniesione przejście dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem i oznakowaniem.                                                                                                                                                                                                         

Dofinansowanie w wysokości 408 879,00 zł (Umowa nr WR-VI.807.5.120.2022.SS)    

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 934 612,45 zł

 

3. „Przebudowa drogi gminnej G200572K w km od 0+000 do km 0+719,21 w miejscowości Ładna, Gmina Skrzyszów” w wysokości 1 194 193,00 zł (umowa o dofinansowanie nr WR-VI.807.5.40.2023.ALo.MAŁ)

Termin realizacji zadania: do 23.01.2024 r.

W ramach zadania zostanie przebudowana droga gminna nr 200572K od Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego do drogi prowadzącej na cmentarz, polegająca na przebudowie nawierzchni jezdni, budowie chodnika oraz poboczy, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie istniejącej sieci gazowej.

Wykonawcą zadania jest firma:  Usługi Budowlane – Brukarstwo PRUCHNICKI S.C., ul. Generała Sikorskiego 27a, 33 -180 Gromnik

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 2 234 426,86 zł

4. „Przebudowa drogi gminnej G200571K w km od 0+719,21 do km 0+983,75 w miejscowości Ładna, Gmina Skrzyszów”. 

W ramach inwestycji zostanie przebudowana droga gminna nr 200571K od drogi prowadzącej na cmentarz do skrzyżowania z drogą nr 200571SK, polegająca na budowie chodnika oraz poboczy, przebudowie istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowie zatoki autobusowej, przejścia dla pieszych, budowie sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowie istniejącej sieci gazowej. 

Wykonawca zadania: Paweł Tomasik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Housebud. 

Termin realizacji: do 5 lutego 2024 r.

Całkowity koszt realizacji inwestycji: 1 331 628,28 zł brutto

Na realizację inwestycji Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 588 764,00 zł.