Przejdź do stopki

Historia Gminy

    wyświetleń: 376

Treść

Gmina Skrzyszów zajmuje obszar 86 km2 i liczy ponad 14 tys. mieszkańców. Położona jest we wschodniej części województwa małopolskiego, tuż przy granicy z województwem podkarpackim, w powiecie tarnowskim. W skład gminy wchodzi pięć miejscowości: Ładna, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd. Sąsiaduje ona z sześcioma gminami, tj. Czarna, Pilzno, Ryglice, Tarnów, miasto Tarnów oraz Tuchów. We wszystkich miejscowościach funkcjonują przedszkola publiczne i szkoły podstawowe. Od 2022 r. w Skrzyszowie działa również gminny żłobek.

Na terenie gminy Skrzyszów znajduje się 89 stanowisk archeologicznych. W IX-X w. obszar ten najprawdopodobniej wchodził w skład państwa Wiślan, a od II poł. X w. był w posiadaniu Polan. Pierwsze wzmianki o miejscowościach gminy Skrzyszów pochodzą z XIV w. Najstarszą miejscowością jest Skrzyszów (pierwsze informacje pochodzą z 1327 r.), a najmłodszą Ładna (1949 r.). Gmina Skrzyszów istnieje od 1 stycznia 1973 roku. Powstała z połączenia gromad: Skrzyszów (z Ładną, Pogórską Wolą, Łękawicą) i Szynwałd.

 

Wójtowie Gminy Skrzyszów

 

Naczelnicy Gminy Skrzyszów

Po pierwszej wojnie światowej Skrzyszów był siedzibą samorządu gminnego, na czele którego stał wójt Walenty Bednarz. W latach 1933/1934 wieś weszła w skład tzw. gminy zbiorowej z siedzibą w Gumniskach.

Od 1954 roku Skrzyszów, wchodzący dotąd w skład gminy Gumniska, stał się – w związku z reformą administracji – siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1973 roku natomiast – gdy przywrócono podział na gminy – stał się siedzibą władz samodzielnej Gminy.

Kadencja

1984 r. – 1989 r. – Stanisław Stańczyk
1981 r. – 1984 r. – Józef Stec
1977 r. – 1981 r. – Janina Wilk
1973 r. – 1977 r.  - Józef Mondel

 

Ładna - historia

Łękawica - historia

Pogórska Wola - historia

Skrzyszów - historia

Szynwałd - historia

Historia budowy Zbiornika Retencyjnego