Przejdź do stopki

Historia Gminy

    wyświetleń: 158

Treść

Wieś Skrzyszów położona jest 6 km od Tarnowa, nad potokiem Wątok, na terenie Pradoliny Podkarpackiej, pomiędzy górą Św. Marcina na południu a Płaskowyżem Tarnowskim na północy. Najstarsze zapiski o Skrzyszowie pochodzą z początku XIV wieku, kiedy to w 1327 roku biskup krakowski uwolnił Skrzyszów od dziesięcin. W roku 1331 zaś król Władysław Łokietek potwierdził kasztelanowi krakowskiemu Spicymirowi z rodu Leliwitów prawo do Skrzyszowa. Nazwa pochodzi najprawdopodobniej od imienia Krzysz, będącego skróceniem Krzywosąda lub Krzysztofa. Pierwotnie zatem był to Krzyszów – własność Krzysza.Dodanie S nastąpiło drogą procesu językowego, polegającego na przyłączeniu przyimka Z do nazwy; Z + Krzyszowa = Skrzyszowa i stąd Skrzyszów. Mniej prawdopodobne jest wyjaśnienie wiążące nazwę z przezwiskiem Skrzysz (wyraz skrzysz, skrzesz oznaczał rodzaj placków).

W skład Gminy Skrzyszów wchodzą sołectwa:

Ładna – czytaj więcej…
Łękawica – czytaj więcej…
Pogórska wola – czytaj więcej…
Skrzyszów – czytaj więcej…
Szynwałd – czytaj więcej…

ARCHEOLOGIA

Na terenie Gminy znajduje się kilkadziesiąt stanowisk archeologicznyc,h z czego dwa obszary znajdują się:

* we wsi Łękawica – na zachód od istniejącego cmentarza stanowisko nr 3 – osada z IX-XI w.,
* na granicy wsi Szynwałd i Ładna we wschodniej części gminy Skrzyszów – osada wczesnośredniowieczna.

 

Naczelnicy i Wójtowie Gminy Skrzyszów

Wójtowie Gminy Skrzyszów

mgr inż Marcin Kiwior
Wójt Gminy Skrzyszów
od 2010 – obecnie
inż Józef Gądek
Wójt Gminy Skrzyszów
w latach 1990-2010

Naczelnicy  Gminy Skrzyszów

Po pierwszej wojnie światowej Skrzyszów był siedzibą samorządu gminnego, na czele którego stał wójt Walenty Bednarz. W latach 1933/1934 wieś weszła w skład tzw. gminy zbiorowej z siedzibą w Gumniskach.

Od 1954 roku Skrzyszów, wchodzący dotąd w skład gminy Gumniska, stał się – w związku z reformą administracji – siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. W 1973 roku natomiast – gdy przywrócono podział na gminy – stał się siedzibą władz samodzielnej Gminy.

Kadencja

1984r. – 1989r. – Stanisław Stańczyk
1981r. – 1984r. – Józef Stec
1977r. – 1981r. – Janina Wilk
1973r. – 1977r.  - Józef Mondel