Przejdź do stopki

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do szkół i przedszkoli

    wyświetleń: 45

Treść

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do szkół i przedszkoli

Z A R Z Ą D Z E N IE nr 637.2022 WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW
z dnia 19 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Skrzyszów.

UCHWAŁA Nr XIV.203.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia ty kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych prze Gminę Skrzyszów

UCHWAŁA Nr XIV.204.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie określenia kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Skrzyszów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów