Przejdź do stopki

Bilet dla Seniora

    wyświetleń: 524

Treść

Program „Bilet dla Seniora” jest skierowany do osób w wieku 65-70 lat. Jego celem jest całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z korzystaniem przez seniorów z publicznego transportu. Świadczenie będzie przysługiwało w wysokości kosztów przejazdu na jednej linii – z miejsca zamieszkania do Tarnowa. Przyznawane będzie na wniosek mieszkańca.

Wniosek należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrzyszowie (termin – do miesiąca po każdym zakończonym kwartale) wraz z załączonymi do wniosku biletami potwierdzającymi przejazd środkami publicznego transportu (obowiązuje limit – max. 10 przejazdów w każdym miesiącu).

Zwrot wydatków związanych z realizacją programu „Bilet dla Seniora” uzależniony będzie od miesięcznego dochodu osoby lub dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę samotnie gospodarującą nie może być wyższa niż 3 880 zł. Natomiast miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa niż 3 000 zł.