Przejdź do stopki

Realizacja projektu Cyfrowa Gmina

    wyświetleń: 85

Treść

W Gminie Skrzyszów dobiega koniec realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”. W ramach projektu zrealizowano m.in. nową stronę internetową Gminy Skrzyszów, zakupiono urządzenie UTM zabezpieczające sieć urzędu, komputery stacjonarne, laptopy, zasilacze awaryjne, serwer plików – macierz dyskową,  wdrożono system EZD. Obecnie na ostatnim etapie realizowany jest nowoczesny system backupu, który umożliwi w sposób profesjonalny zabezpieczenie danych. Na ten cel pozyskano kwotę 429 780,00zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.