Przejdź do stopki

Referaty - Kontakt

    wyświetleń: 1151

Treść

 

Wójt Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior

 

Skarbnik Gminy Skrzyszów

Rafał Iwan

 

Sekretarz Gminy Skrzyszów

Cecylia Andrusiewicz

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich
kierownik referatu – Cecylia Andrusiewicz

 

pok. 24, wew. 129 e-mail: c.andrusiewicz@ug.skrzyszow.pl

numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
16 stanowisko d/s informatyki Karol Wojdyło k.wojdylo@ug.skrzyszow.pl
22 stanowisko d/s obsługi sekretariatu Urszula Kapustka u.kapustka@ug.skrzyszow.pl
16 stanowisko d/s ewidencji ludności

 

i dowodów osobistych

Lucyna Gajek l.gajek@ug.skrzyszow.pl
18 stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Katarzyna Łabędź k.labedz@ug.skrzyszow.pl
8

stanowisko ds. zarządzania kryzysowego,

ochrony przeciw pożarowej

Grzegorz

Podraza

g.podraza@ug.skrzyszow.pl
Grupa gospodarcza
9 kierownik warsztatu Jerzy Sysło j.syslo@ug.skrzyszow.pl
1 stanowisko konserwatora
1 stanowisko kierowcy – operatora maszyn specjalistycznych
5 stanowisk robotnika gospodarczego
Referat Finansowy i Podatków

kierownik referatu – Rafał Iwan

pok. 19, wew. 107 e-mail: r.iwan@ug.skrzyszow.pl

numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
19 zastępca skarbnika Agnieszka Wawrzon a.wawrzon@ug.skrzyszow.pl
17 stanowisko d/s wymiaru podatków Urszula Jacher u.jacher@ug.skrzyszow.pl
17 stanowisko d/s wymiaru podatków Agata Wojdyło a.wojdylo@ug.skrzyszow.pl
17 stanowisko d/s księgowości podatkowej Anna Miczek a.miczek@ug.skrzyszow.pl
20 stanowisko d/s księgowości Elżbieta Chrostek e.chrostek@ug.skrzyszow.pl
20 stanowisko d/s księgowości Chojecka Wioletta w.chojecka@ug.skrzyszow.pl
2 stanowisko d/s obsługi kasy UG
 i jednostek organizacyjnych
Anna Stępek-Boruch a.boruch@ug.skrzyszow.pl
13 stanowisko d/s ewidencji VAT
w Gminie i fakturowania oraz rozliczeń z urzędem skarbowym
Renata Mądel r.madel@ug.skrzyszow.pl
20 stanowisko d/s księgowości inwestycyjnej Dorota Hajduk d.hajduk@ug.skrzyszow.pl
18 stanowisko d/s księgowości
i rozliczania projektów UE
Ewelina Magdziarczyk e.magdziarczyk@ug.skrzyszow.pl
Referat Planowania Przestrzennego
kierownik referatu – Łukasz Mącior

 

pok. 10, wew. 119 e-mail: l.macior@ug.skrzyszow.pl

numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
8 stanowisko d/s planowania przestrzennego i budownictwa Jacek Krzywonos j.krzywonos@ug.skrzyszow.pl
10 stanowisko d/s obrotu i gospodarki nieruchomościami Krzysztof Czarnik k.czarnik@ug.skrzyszow.pl
8 pomoc administracyjna Zbigniew Siudut z.siudut@ug.skrzyszow.pl
Referat Obsługi Jednostek Gminy
kierownik referatu – Małgorzata Waśko

 

pok. 14, wew. 113 e-mail: m.wasko@ug.skrzyszow.pl

numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
15 główny księgowy d/s obsługi placówek oświatowych i wych. Anna Budzik a.budzik@ug.skrzyszow.pl
15 stanowisko d/s księgowości placówek oświatowych i wych. Krystyna Bednarz k.bednarz@ug.skrzyszow.pl
15 stanowisko d/s księgowości placówek oświatowych i wych. Paulina Jacher-Modelska p.modelska@ug.skrzyszow.pl
14 stanowisko d/s płac Dorota Bednarz d.bednarz@ug.skrzyszow.pl
14 stanowisko d/s płac Jakub Brudny j.brudny@ug.skrzyszow.pl
14 stanowisko d/s kadr Beata Stelmach-Kopeć b.kopec@ug.skrzyszow.pl
Referat Inwestycji i Rozwoju
kierownik referatu – Agnieszka Czarnik-Mucha

 

pok. 7, wew. 123 e-mail: a.czarnik@ug.skrzyszow.pl

numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
7 stanowisko do spraw inwestycyjnych środków pozabudżetowych Karolina Wzorek k.wzorek@ug.skrzyszow.pl
7 stanowisko do spraw inwestycji Mateusz Sztorc m.sztorc@ug.skrzyszow.pl
7 stanowisko do spraw inwestycji i zamówień publicznych Katarzyna Fabjańska k.fabjanska@ug.skrzyszow.pl
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
kierownik referatu – Dorota Siemek

 

pok. 1, wew. 114 e-mail: d.siemek@ug.skrzyszow.pl

numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
1 stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie Grzegorz Sowiński g.sowinski@ug.skrzyszow.pl
9 ekodoradca, pomoc administracyjna Anna Sobol a.sobol@ug.skrzyszow.pl
9 pomoc administracyjna Ewelina Ciężadło e.ciezadlo@ug.skrzyszow.pl
Urząd Stanu Cywilnego
numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
4 zastępca kierownika USC Kinga Firosz-Gąska k.firosz-gaska@ug.skrzyszow.pl
6 zastępca kierownika USC Małgorzata Urban m.urban@ug.skrzyszow.pl
Stanowiska samodzielne
numer pokoju stanowisko imię i nazwisko e-mail
6 stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i jej organów Małgorzata Urban m.urban@ug.skrzyszow.pl
2 stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej i podatku od środków transportowych Halina Szponder h.szponder@ug.skrzyszow.pl
3 Inspektor Ochrony Danych, spraw obronnych Piotr Chrupek

 

 

p.chrupek@ug.skrzyszow.pl

Spis numerów telefonów