Przejdź do stopki

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

    wyświetleń: 53

Treść

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, sprawy obronności i ochrony przeciwpożarowej

 

Zakres działania

1) ochrona informacji niejawnych,

2) prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej,

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem (reagowaniem) kryzysowym,

4) prowadzenie spraw dotyczących zadań obronnych,

5) prowadzenie spraw z zakresu zadań wojskowych,

6) koordynowanie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,

7) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową,

8) opracowywanie operacyjnych planów ochrony przed powodzią.