Przejdź do stopki

Formularze

    wyświetleń: 2554

Treść

Budownictwo

 

Gospodarka komunalna

 

Zezwolenia na alkohol

 

Rolnictwo

 

Podatki

osoby prawne

osoby fizyczne

  • podatek rolny – informacja o gruntach wraz z załącznikami – IR-1ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

  • podatek leśny – informacja o lasach wraz z załącznikami – IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

  • podatek od nieruchomości – informacja o nieruchomościach wraz z załącznikami – IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

  • UCHWAŁA Nr XXVIII.463.2022 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na rok 2023 – Uchwała

  • UCHWAŁA Nr XXVIII.464.2022 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – Uchwała

  • Uchwała Nr XXVIII.465.2022 z 24.11.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych - Uchwała

  • Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 DT-1

  • Załącznik do deklaracji DT-1 – DT-1a

  • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej

  • -Formularz + Formularz dot. ubiegania się o pomoc w rolnictwie

 

Ewidencja ludności

Obsługa Jednostek Gminy