Przejdź do stopki

Przekazano komputery dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

    wyświetleń: 72

Treść

Gmina Skrzyszów zrealizowała projekt pn. „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Środki finansowe pozyskane na ten cel opiewały na kwotę 22 500 zł. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę i wydatkowano kwotę 20 368,80 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu 9 uczniów mieszkających na terenie Skrzyszów otrzymało komputery.

 

Laptopy przekazane zostały nieodpłatnie na podstawie umowy darowizny zawieranej między Darczyńcą (Gminą Skrzyszów) a Obdarowanym, który w przypadku osób niepełnoletnich reprezentowany jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 

Sprzęt komputerowy został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.