Przejdź do stopki

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Przypominamy mieszkańcom Gminy Skrzyszów o obowiązku złożenia deklaracji do 30.06.2022 roku. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkowało karą od 500 do 5000 zł. Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierow

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Zebrane informacje pozwolą dostosować działania nakierowane na walkę ze smogiem. Docelowo w systemie pojawią się informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Możliwe b