Przejdź do stopki

Bilet dla Ucznia

    wyświetleń: 537

Treść

Ze świadczenia „Bilet dla ucznia” będą mogli  uczniowie szkół ponadpodstawowych, a także szkół artystycznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej. Świadczenie ma na celu całkowite lub częściowe pokrycie wydatków związanych z dojazdem ucznia z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

Świadczenie przysługuje uczniom mieszkającym w gminie Skrzyszów, którzy uczęszczają do szkoły poza miejscem swojego zamieszkania i dojeżdżają do szkoły środkami transportu publicznego na podstawie biletu imiennego. Aby móc skorzystać z dofinansowania koszty dojazdu do placówki nie mogą  być w całości finansowane ze środków publicznych lub też dowóz ucznia do szkoły nie może być organizowany przez Gminę Skrzyszów. Wysokość świadczenia będzie stanowiła 50% kosztów poniesionych za przejazdy na jednej linii z miejsca zamieszkania ucznia do szkoły, jednak w kwocie nie wyższej niż 75,00 zł miesięcznie. W przypadku finansowania kosztów dojazdu w części ze środków publicznych, świadczenie przysługuje w wysokości różnicy między tymi kosztami a kwotą dofinansowania z innego tytułu.

Wnioski o przyznanie świadczenia za okres od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r. można będzie składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie od 15 czerwca do 31 lipca 2024 r. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zakup biletów imiennych, w szczególności bilet imienny lub imienną fakturę potwierdzającą zakup biletu.