Przejdź do stopki

Przedsiębiorcy świadczący usługi przy odbiorze odpadów

    wyświetleń: 100

Treść

 

Od 1 stycznia 2020r. w Gminie Skrzyszów za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiadać będzie firma FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 45 85. Firma ta obsługiwać będzie również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W związku z tym w najbliższym czasie pracownicy tej firmy będą rozwozić harmonogramy odbioru odpadów od stycznia do czerwca 2020r. Harmonogram odbioru odpadów będzie taki sam dla całej miejscowości, a odbiór odbywał się będzie w cyklu co dwa tygodnie odpady zmieszane i biodegradowalne oraz w cyklu co cztery tygodnie odpady segregowane.

1)Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od stycznia 2022r. do grudnia 2023r.

2)Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od stycznia 2020r. do grudnia 2021r.

3) Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od stycznia 2018r. do grudnia 2019r.

4) Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów- od lipca 2015r. do grudnia 2017r.

5)Firma odbierająca odpady komunalne z terenu Gminy Skrzyszów– do końca czerwca 2015 r.

6) Firmy odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu Gminy Skrzyszów

7)Podmioty gospodarcze opróżniajace zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe z terenu gminy Skrzyszów

8) Podmioty gospodarcze działające w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części