Przejdź do stopki

Referat Finansowy i Podatków

    wyświetleń: 422

Treść

 

1. Wydanie decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

2. Zaświadczenie o stanie majątkowym

3. Zgłoszenie zmiany wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby fizyczne

4.Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

5. Deklaracje (korekty deklaracji) składane do celów ustalenia zobowiązań podatkowych osób prawnych – podatek od nieruchomości, rolny i leśny

6. Umorzenia, ulgi w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych

7.Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.