Przejdź do stopki

Centrum Usług Wspólnych w Gminie Skrzyszów

    wyświetleń: 95

Treść

Gmina Skrzyszów przystępuje do realizacji zadania pn. Centrum Usług Wspólnych. Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 2 Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja.

Liderem projektu realizowanego przez 22 podmioty z subregionu tarnowskiego jest Gmina Miasta Tarnowa. Zadanie ma na celu poprawę jakości obsługi mieszkańców oraz podniesienie bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez integrację platform samorządowych i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy nimi.

W ramach CUW powstanie nowoczesna serwerownia, a także utworzona zostanie aplikacja, dzięki której każdy z mieszkańców subregionu bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić tzw. obiegówkę mieszkańca – czyli stan wszystkich swoich rozliczeń z urzędem. Dzięki temu dowie się czy nie zalega np. z opłatami za wywóz śmieci, podatkiem od gruntów itp.

Wartość całego projektu realizowanego prze 22 podmioty to ok. 10 mln zł. Dofinansowanie o wysokości ok. 6,2 mln zł pochodzić będzie z RPO WM na lata 2014-2020.

Wartość prac wykonanych w Gminie Skrzyszów to 110 800 tys. zł. z czego 39 873 tys. zł stanowić będzie wkład własny gminy.