Przejdź do stopki

Spis numerów telefonów

    wyświetleń: 2341

Treść

Wójt 14 688 70 00
Sekretariat 14 688 70 00
Fax 14 688 70 02
Sekretarz 14 688 70 29
Skarbnik 14 688 70 07
Zastępca Skarbnika 14 688 70 07
Informatyk 14 688 70 30
Księgowość Szkół i Przedszkoli 14 688 70 12
Podatki 14 688 70 09
Obsługa Rady Gminy 14 688 70 24
Przewodniczący Rady Gminy 14 688 70 24
Księgowość, Organizacje Pozarządowe i Pozyskiwanie Środków Pozabudżetowych 14 688 70 08
Księgowość 14 688 70 06
Gosp. komunalna, Rolnictwo, Leśnictwo 14 688 70 14
Ewidencja działalności gospodarczych, Obsługa osób prawnych 14 688 70 04
Pełnomocnik d/s profilaktyki i uzależnień 14 688 70 36
Zarządzanie Kryzysowe 14 688 70 36
Kasa 14 688 70 04
Budownictwo 14 688 70 22
Utrzymanie czystości 14 688 70 14
Geodezja, Ewidencja gruntów i gosp. nieruchomościami 14 688 70 19
USC 14 688 70 26
Ewidencja ludności 14 688 70 10
Inwestycje/Zamówienie Publiczne 14 688 70 23
Kadry 14 688 70 13
Współpraca z NGO i klubami sportowymi 14 688 70 08
GOPS – Kierownik 14 688 70 41
GOPS- pracownicy socjalni 14 688 70 17
GOPS – alimenty 14 688 70 18
GOPS – zasiłek rodzinny 14 688 70 18
Główna księgowa GOPS 14 688 70 16
Sołtysi  
Sołtys Ładna  14 6745 795
Sołtys Łękawica  14 6744 389
Sołtys Pogórska Wola  664 662 429
Sołtys Skrzyszów  14 6745 467
Sołtys Szynwałd  14 6742 020