Przejdź do stopki

Działania promujące zapobieganie powstawaniu odpadów

Drodzy mieszkańcy mając na uwadze zdrowie własne i najbliższych apelujemy o zaprzestanie palenia tworzyw sztucznych (plastików, foli) w piecach domowych. Zgubne skutki tego procederu będziemy odczuwać Wszyscy w postaci chorób nowotworowych, zaburzeń układu nerwowego&n

W poniedziałek 14 kwietnia ruszył finał II edycji Listów dla Ziemi Fundacji Ekologicznej Arka. Do końca kwietnia ponad 300 tysięcy uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski zasiądzie do pisania listów. W tysiącach placówek zorganizowane zostaną specjalne ekologiczn

Urząd Gminy w Skrzyszowie w ramach kampanii informacyjnej nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich zorganizował rozgrywki sportowo-ekologiczne dla przedszkolaków. Rywalizacje zostały zorganizowane w  Przedszkolu Publicznym w Pog&

W dniu 18 czerwca 2014r. rozstrzygnięto gminną edycję konkursu „Listy dla Ziemi”. W konkursie wzięli udział uczniowie z wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Skrzyszów. Nagrody w konkursie ufundował Wójt Gminy Skrzyszów i Pan Marcin Szufnara wła

Zachęcamy do obejrzenia filmu pt „ Dobre praktyki w Europie” zrealizowanego w ramach projektu pn. „Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego”    

Urząd Gminy w Skrzyszowie w ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i VII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich zorganizował rozgrywki sportowo-ekologiczne dla przedszkolaków. Podczas rozgrywek przypomniano dzieciom o zasadach prawid

Urząd Gminy w Skrzyszowie zakończył prowadzoną akcję edukacyjną na temat segregacji odpadów i udostępniania opasek odblaskowych z napisem „Świeć przykładem segreguj odpady”.  Akcja prowadzona była od marca 2015 r do maja 2015 r. Przypominanie zasad segregacji