Przejdź do stopki

Uchwały

    wyświetleń: 242

Treść

  1. UCHWAŁA NR XXXVII.596.2023 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
  2. UCHWAŁA NR XXXVII.595.2023 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
  3. UCHWAŁA Nr VIII.112.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
  4. UCHWAŁA Nr VIII.lll.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  5. UCHWAŁA Nr VIII.108.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
  6. Uchwała nr XXV/303/13 z dnia 28 czerwiec 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebania i spalania zwłok zwierzęcych i ich części
  7. UCHWAŁA NR XXXVI.568.2023 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 26 września 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych