Przejdź do stopki

Uchwały

    wyświetleń: 100

Treść

 1. UCHWAŁA NR XIX.310.2021 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
 2. UCHWAŁA NR XIX.309.2021 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 30 września 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 3. UCHWAŁA NR XIV.215.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
 4. UCHWAŁA NR XIV.214.2020 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. UCHWAŁA Nr IX.136.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 27 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
 6. UCHWAŁA Nr VIII.112.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów.
 7. UCHWAŁA Nr VIII.lll.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 8. UCHWAŁA Nr VIII.110.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów.
 9. UCHWAŁA Nr VIII.109.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 10. UCHWAŁA Nr VIII.108.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów.
 11. UCHWAŁA NR IV.69.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skrzyszów
 12. UCHWAŁA NR IV.68.2019 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 13. Uchwała Nr. XXXIV/328/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27.12.2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Uchwała Nr. XXXIV/327/17 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 27.12.2017r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty.
 15. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4598 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
 16. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3200 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów
 17. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3275 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 18. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3276 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 19. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 3277 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 20. Uchwała nr XXVI/311/13 z dnia 12 września 2013 r. zmieniające uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów
 21. Uchwała nr XXV/303/13 z dnia 28 czerwiec 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebania i spalania zwłok zwierzęcych i ich części
 22. Uchwała nr XXV/302/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 23. Uchwala XXIV/288/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 czerwca 2013 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości połóżonych na terenie Gminy Skrzyszów
 24. Uchwała nr XXIV/287/13 z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skrzyszów
 25. Uchwała nr XXIV/286/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 26. Uchwała XXII/267/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 27. Uchwała nr XXII/264/13 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skrzyszów