Przejdź do stopki

Konsultacje dot. opracowywanego projektu budowy chodników w Pogórskiej Woli

Konsultacje dot. opracowywanego projektu budowy chodników w Pogórskiej Woli

Treść

Kolejne działania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców. Odbyły się konsultacje z mieszkańcami sołectwa Pogórska Wola na temat proponowanych rozwiązań przy opracowywanych projektach budowy chodników.

W trakcie pierwszego spotkania, które odbyło się 9.01.2024 r. omówiono koncepcję dotyczącą budowy chodnika w Pogórskiej Woli – przysiółek Wielkie Pole – etap I (od okolic Ośrodka Zdrowia po okolice budynku nr 336 B) o długości około 1 180 metrów. Drugie spotkanie miało miejsce 11.01.br. i dotyczyło koncepcji budowy chodnika w Pogórskiej Woli - przysiółek Poskle – etap I (od DK 94 do okolic budynku nr 128 C) o długości około 870 metrów. Podczas spotkań możliwe było zapoznanie się z przygotowanymi koncepcjami oraz zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionych propozycji.

 

Zdjęcia