Przejdź do stopki

Poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego

Poświęcenie samochodu ratowniczo-gaśniczego

Treść

W sobotę 20 stycznia 2024 r. odbyło się uroczyste poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Ford Ranger dla OSP w Skrzyszowie.

Oficjalnym Patronem tego wydarzenia był Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Gminy Skrzyszów Marcinem Kiwiorem, Radni Gminy Skrzyszów, ks. proboszcz Tomasz Lelito, ks. prałat Zdzisław Gniewek, przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie bryg. Andrzej Szlęzak, dyrektor SP nr 1 w Skrzyszowie Robert Wadycki, a także delegacje jednostek OSP z terenu gminy.

Przekazanie pojazdu strażackiego to niezwykle istotne wydarzenie dla każdej jednostki straży pożarnej. Natomiast poświęcenie to akt, który ma na celu uświęcenie nowego pojazdu i zapewnienie ochrony dla tych, którzy będą z niego korzystać. Takie wydarzenia są bardzo ważne dla lokalnej społeczności, ponieważ pokazują, że strażacy są gotowi na każde wyzwanie i mają nowoczesne narzędzia, które pomagają im w codziennej pracy.

Samochód przyczyni się do wzmocnienia ochrony pożarniczej, przeciwpowodziowej oraz zwiększenia zdolności operacyjnej druhów z OSP Skrzyszów, a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Na zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego SLR  Ford Ranger Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzyszowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla Środowiska – Bezpieczny Strażak” w kwocie 149 900 zł. Pozostała kwota 149 900 zł została sfinansowana ze środków z budżetu Gminy Skrzyszów. Całość zakupu samochodu wyniosła 299 800 zł brutto.

Gratulujemy strażakom nowego pojazdu i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów!

https://www.wfos.krakow.pl/