Przejdź do stopki

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ładna

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ładna

Treść

Zakończyły się prace na zadaniu: „Przebudowa drogi gminnej G200572K w km od 0+000 do km 0+719,21 w miejscowości Ładna, gmina Skrzyszów”.

W ramach zadania został wybudowany chodnik o łącznej długości około 985 m, poszerzony pas ruchu istniejącej jezdni do szerokości normatywnej, wybudowana kanalizacja deszczowa, wybudowane oświetlenie uliczne oraz przebudowane istniejące przepusty oraz zjazdy do posesji.

Na ww. inwestycję Gmina Skrzyszów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 194 193,00 zł.

Całkowity koszt inwestycji: 2 234 426,86 zł.

 

Zdjęcia