Przejdź do stopki

Badanie dotyczące mobilności w Aglomeracji Tarnowskiej

Badanie dotyczące mobilności w Aglomeracji Tarnowskiej

Treść

Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska rozpoczęło prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Stowarzyszenia Aglomeracji Tarnowskiej „

Jednym z elementów aktualizacji ww. dokumentu jest jego uzupełnienie o część związaną z mobilnością. Oprócz różnego rodzaju analiz, Stowarzyszenie chce pozyskać informacje na temat mobilności swoich mieszkańców, poprzez przygotowaną ankietę. Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które  poprawią mobilność mieszkańców całego obszaru Aglomeracji Tarnowskiej.

Opracowanie elementów mobilności do strategii ZIT pozwoli lepiej:

  • wykorzystywać istniejącą infrastrukturę  w miastach, gminach,
  • planować rozwój transportu (w tym transportu zbiorowego, rowerowego),
  • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aktualizowanego dokumentu, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Ankietę można wypełniać do dnia 26 lutego 2024 r.

TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmnfjGc7LqCoOfD4DVm1d-bg6BgBjE3kge-R8Vi544VOQbUw/viewform?usp=sf_link

Przed wypełnieniem ankiety w wersji elektronicznej zapraszamy do zapoznania się z jej treścią w wersji pdf (dostępnej poniżej).

Pliki