Przejdź do stopki

Gmina Skrzyszów realizuje kolejny projekt

Gmina Skrzyszów realizuje kolejny projekt

Treść

Gmina Skrzyszów realizuje projekt pn. „Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego poprzez budowę ścieżki spacerowej oraz wytyczenie szlaku rowerowego wraz z nowym obiektem infrastruktury turystycznej w gminie Skrzyszów”

Zadanie obejmuje:

  1. Budowę ścieżki spacerowej na działce nr 398/2 w miejscowości Ładna ( o długości 202m).
  2. Oznakowanie szlaku rowerowego wokół zbiornika Korzeń w Skrzyszowie poprzez montaż mapy informacyjnej.
  3. Oznakowanie szlaku rowerowego w miejscowości Ładna i Pogórska Wola o długości 6,5 km poprzez montaż odpowiedniego oznakowania.
  4. Montaż małej architektury przy zbiorniku Korzeń w Skrzyszowie, w tym stoły piknikowe, stojaki na rowery, kosz na śmieci i gablota.

Celem projektu jest poprawa oferty spędzania czasu wolnego. Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Kwota pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to 92 810 zł.

Wartość umowy: 194 400,44 zł.

Projekty zagospodarowania terenów: zbiornik Skrzyszów oraz ścieżka w Ładnej znajdują się w plikach załączonych poniżej. 

 

 

 

 

Pliki

Rys 1.jpg 2500.6 KB