Przejdź do stopki

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle

Treść

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie prowadzenia przez wody powierzchniowe płynące Potoku Nr 5 kabla elektroenergetycznego w obszarze działek o nr 2363/1, 2067/13, 2067/15 w Pogórskiej Woli.